Expeditionen har börjat!

Skriv ut

Inte helt utan problem, anlände gruppen till Skeleton Coast National Park sent i tisdagskväll. De kom fram till hotellet morgonen därpå, lite senare än planerat. Expeditionen började i torsdags och de gick cirka 23 kilometer. Vissa gruppmedlemmar tyckte att det var lättare än andra, men första dagen gick bra med bara några blåsor på fötterna.

Andra dagen (fredag) visade sig svårare för att de första problemen uppstod; Johan tappade bort sina solglasögon, Sams sula lossnade från skon och de gick cirka 19 kilometer vilket är mindre än de borde gå varje dag. Anledningen till detta var att några små problem tvingade de att stanna några gånger. Alla är fortfarande på gott humör och de har sett de första djuren: en huggorm och en säl.


The expedition has started!

Not without problems, the group arrived at the Skeleton Coast National Park late on Tuesday evening. They arrived at the hotel the following morning; a little later than planned. The expedition started on Thursday and they walked for about 23 kilometers. Some of the group members thought it was easier than others but the first day turned out to be a good day with only a few blisters.

The second day (Friday) turned out to be a bit harder because the first problems arose; Johan lost his sunglasses, the sole of Sam’s boot came off and they walked for approximately 19 kilometers which is less than they should walk, daily. The reason for this was a number of small problems causing them to stop more often and thus slowing them down. However, they are all still in good spirits and they have even seen their first animals: a puff adder and a seal.